Zwroty i Reklamacje

Więcej na temat zwrotów i reklamacji w Regulaminie, punkt 8 i 9.

 1. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć reklamację:
  a) złożyć pisemną prośbę o obniżenie ceny albo odstąpić od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę. Klient nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna i nie ma wpływu na jakość Towaru.
  b) zażądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady w rozsądnym czasie do czego Sprzedawca jest obowiązany.
  Sprzedawca może dać odpowiedź odmowną na żądanie Klienta, jeżeli rozwiązanie proponowane przez Klienta związane z rozwiązaniem sporu o wadliwy towar jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 2. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży lub usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną, należy wysyłać w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub przez wysłanie wiadomości mailowej na adres e-mail: office@beauty-union.com. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych licząc od dnia wpłynięcia reklamacji do Sprzedającego, a odpowiedź udzielana jest pisemnie, telefonicznie lub mailowo.

Zwroty

 1. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi, jeśli odpieczętował on (tj. otwarł zaplombowany kartonik Towaru lub folię zabezpieczającą). Każdy Towar dostarczony zostaje w zapieczętowanym opakowaniu/kartoniku. Po jego otwarciu/odpieczętowaniu nie można zwrócić Towaru ze względu na ochronę zdrowia i ze względów higienicznych.
 2. Klient ma możliwość odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podawania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia Towaru przez Dostawcę.
 3. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone pisemnie na adres Sprzedawcy: Beauty Union sp. z o.o., ul. kpr. F. Matuszaka 13, 63-200 Jarocin lub mailowo na adres poczty e-mail: office@beauty-union.com.
 4. Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru (najtańsza opcja). Nastąpi to jednak dopiero wtedy, kiedy cały zakupiony Towar zostanie zwrócony Sprzedawcy na koszt Klienta (nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy sprzedaży).
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem jego niepożądanych działań destrukcyjnych wobec Towaru. Zwrot pieniędzy za Towar można otrzymać tylko w przypadku zwrotu Towaru nienaruszonego, w oryginalnym kartoniku/opakowaniu.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient podczas zakupu.