REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
BEAUTY-UNION.COM

1. Informacje podstawowe

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców korzystających ze Sklepu internetowego BEAUTY-UNION.COM (zwanego dalej „Sklepem Internetowym) i określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez BEAUTY UNION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Jarocinie.
 2. Jedynym właścicielem Sklepu Internetowego i zarazem Sprzedawcą jest BEAUTY UNION SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: 63-200 Jarocin, ul. kpr. Franciszka Matuszaka 13, NIP: 6172220475, REGON: 388866210, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, pod nr KRS 0000899642, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł, e-mail: office@beauty- union.com

2. Definicje

 1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy wg ustaw.
 2. Dostawa – dostarczenie Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 3. Dostawca – oznacza firmy, z którymi współpracuje Sprzedawca w zakresie Dostawy Towarów: Wolante Investments sp. z o.o. (platforma Apaczka) z siedzibą w Warszawie ze współpracującymi firmami kurierskimi; InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie; Pocztę Polską S.A z siedzibą w Warszawie.
 4. Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; (3) jednostka organizacyjna, której zdolność prawną nadaje ustawa i która zawarła lub zamierza zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży.
 5. Konto Klienta – indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony po dokonaniu przez Klienta Rejestracji w Sklepie Internetowym. Konto charakteryzuje się indywidualną nazwą, tzw. Loginem (składającym się z ciągu znaków literowych lub cyfrowych) i Hasłem (ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych ustalonych przez Klienta jako zabezpieczenie dostępu do Konta).
 6. Regulamin – niniejszy regulamin.
 7. Rejestracja – oznacza czynność zapisania się do systemu Sklepu Internetowego, konieczną dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcji Sklepu Internetowego.
 8. Strona Internetowa Sklepu – oznacza stronę internetowe, na której Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działający pod adresem internetowym wwww.beauty-union.com.
 9. Towar – kosmetyk lub inny produkt prezentowany przez Sprzedawcę w zasobach Strony Internetowej Sklepu, który może być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 10. Umowa sprzedaży – umowa zawarta internetowo między Klientem a Sprzedawcą podczas zakupów w Sklepie Internetowym na zasadach zawartych w Regulaminie.
 11. Usługobiorca – (1) osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; (3) jednostka organizacyjna , której zdolność prawną nadaje ustawa – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej oferowanej przez Sprzedawcę.

3. Ogólne zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Prawa do Sklepu Internetowego należą do Sprzedawcy, są to: a) autorskie prawa majątkowe, b) prawa własności intelektualnej do nazwy Sklepu Internetowego, adresu domeny internetowej, a także do wzorów formularzy i logotypu zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu. Korzystać z tych zasobów można jedynie w sposób określony w Regulaminie oraz za pisemną zgodą Sprzedawcy w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, nienaruszający dóbr osobistych osób trzecich.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe dla użytkowników Internetu poprzez użycie popularnych przeglądarek internetowych (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Egde), systemów operacyjnych (Microsoft Windows, macOS) oraz typów urządzeń (smartfon, laptop, komputer stacjonarny, Ipad itp.). Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym lub skorzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną na Stronie Internetowej Sklepu powiązane jest ściśle z posiadaniem aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Sprzedawca zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach „cookies”, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta/Usługobiorcy. Przeznaczone są do poprawnego korzystania ze strony Sklepu Internetowego. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer i czas przechowywania na urządzeniu końcowym. Klient może zablokować zapisywanie plików „cookies” w przeglądarce internetowej, co może jednak utrudnić lub uniemożliwić poprawne korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu. Więcej o plikach „cookies” w Polityce Prywatności punkty 12-15.

4. Rejestracja w Sklepie Internetowym

 1. Utworzenie Konta Klienta jest możliwe tylko poprzez dokonanie przez Klienta nieodpłatnej Rejestracji.
 2. Jest możliwe złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym bez dokonywania nieodpłatnej Rejestracji.
 3. W celu Rejestracji, Klient wypełnia i przesyła do Sprzedawcy formularz rejestracyjny drogą elektroniczną po uprzednim zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką Prywatności. Podczas Rejestracji Klient ustala swój indywidualny Login i Hasło.
 4. Sprzedawca zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta w Sklepie Internetowym. BEAUTY UNION SP. Z O.O. stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.
 5. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił hasło dostępu, Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. BEAUTY SP. Z O.O. nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Sklepu, gdzie Klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.
 6. Sprzedawca nigdy nie wysyła żadnej korespondencji o podanie danych do logowania.
 7. Podczas procesu Rejestracji Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych lub zapisać się do Newslettera. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać cofnięta przez Klienta poprzez wysłanie drogą elektroniczną (e-mail) oświadczenia o rezygnacji. Szczegółowe zasady korzystania z opcji „Newsletter” opisane są w punkcie 10 Regulaminu (Usługi nieodpłatne) oraz w zakładce „Newsletter” w stopce strony www Sklepu Internetowego.
 8. Po wysłaniu formularza rejestracyjnego Klient otrzyma na podany podczas rejestracji adres e-mail potwierdzenie Rejestracji. Od tej chwili zawarta zostaje między Sprzedawcą a Klientem umowa usługi Prowadzenia Konta Klienta. Klient może od tej pory logować się na swoje Konto za pomocą Loginu i Hasła i wprowadzać zmiany we wprowadzonych wcześniej danych.

5. Składanie zamówienia

 1. Zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu można składać przez 7 dni w tygodniu bez względu na porę dnia i nocy.
 2. Składanie zamówienia rozpoczyna się poprzez wybranie polecenia „DODAJ DO KOSZYKA” umieszczonego przy wybranym Towarze. Czynność ta przenosi wybrany Towar do wirtualnego „KOSZYKA”. Klient po skompletowaniu całego zamówienia wybiera w „KOSZYKU” sposób dostawy oraz formę płatności, po czym klikając przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ” składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy. W formularzu jest jasno wyszczególniona łączna kwota do zapłaty za wybrany Towar i (jeśli takowe są) dodatkowe koszty wysyłki i koszty dodatkowe.
 3. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 4. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia zamówienia.
 5. Dopiero potwierdzenie złożenia zamówienia przez Klienta, umożliwia Sprzedawcy przesyłanie na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji. Zostaje zawarta Umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedającym.
 6. Sprzedawca potwierdza Klientowi warunki zawarcia Umowy sprzedaży, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta.

6. Płatności

 1. Na Stronie Internetowej Sklepu przy Towarach zostały umieszczone zostały ceny brutto (zawierające podatek), podane w polskich złotych, EURO lub dolarach amerykańskich. Koszty dostawy i wszelkie inne koszty związane z realizacją zamówienia i realizacją Umowy są podawane osobno podczas wyboru przez Klienta sposoby Dostawy lub indywidualnie na prośbę Klienta.
 2. Sprzedawca przewidział następujące formy płatności:
  -przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
  -przelew bankowy lub BLIK poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24, obsługiwany przez firmę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia złożenia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu Przelewy24 o dokonaniu płatności przez Klienta);
  -kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro) lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24, obsługiwany przez firmę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu Przelewy24 o dokonaniu płatności przez Klienta);
  -gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dostawie (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia);
  -gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w biurze Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, Towar wydany zostanie w biurze Sprzedawcy);
 3. Jeżeli Klient wybrał formę przedpłaty, powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy Sprzedaży w terminie 7 Dni Roboczych. Po upływie tego czasu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

7. Dostawa

 1. Sprzedawca realizuje standardowo Dostawę na terytorium Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Rosji i Białorusi. Możliwa jest wysyłka Towarów także do innych krajów świata, wycena takiej przesyłki odbywa się indywidualnie między Klientem a Sprzedawcą.
 2. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia zgodnie z punktem 6 i podpunktem 2 Regulaminu.
 3. Dostawca dostarcza zamówione Towary do Klienta na adres wskazany w formularzu zamówienia. Natomiast w przypadku wyboru jako Dostawcy firmy InPost Sp. z o.o., adresem Dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez Klienta w formularzu zamówienia.
 4. W dniu nadania Towaru do Klienta na adres poczty internetowej Klienta wysłana zostanie informacja potwierdzająca nadanie przesyłki.
 5. Podczas dostawy ostatecznej, w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki, Klient ma prawo wymagać od pracownika Dostawcy spisania odpowiedniego protokołu. Spisanie protokołu jest konieczne w razie chęci składania późniejszej reklamacji dotyczącej dostawy.
 6. Sprzedawca, wyśle na adres elektroniczny podany przez Klienta podczas składania zamówienia, dokument sprzedaży na dostarczone Towary w formie pliku w formacie PDF, który Klient otworzy przy użyciu np. bezpłatnego programu Adobe Acrobat Reader, który można bezpiecznie pobrać pod adresem http://www.adobe.com.
 7. Jeżeli Klient nabywa Towary jako przedsiębiorca (podatnik) może domagać się potwierdzenia zakupu w formie faktury VAT. Fakt ten należy zgłosić przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy zaznaczając odpowiednie pole w formularzu zamówienia i podając dane firmy wraz z numerem indentyfikacyjnym.
 8. Nieodebranie Towaru w terminie przez Klienta lub w przypadku nieobecności Klienta pod podanym adresem dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub spróbuje telefonicznie ustalić inny termin dostawy. Jeżeli kolejna próba dostawy nie dojdzie do skutku, i nastąpi wrotne odesłanie do Sprzedawcy Towaru przez Dostawcę, Sprzedawca ustali z Klientem mailowo lub telefonicznie ponowny termin i koszt dostawy zawierający także koszt zwrotu pierwotnego zamówienia.

8. Reklamacja

 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru bez wad fizycznych i prawnych.
 2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
  a) złożyć pisemną prośbę o obniżenie ceny albo odstąpić od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę. Klient nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna i nie ma wpływu na jakość Towaru.
  b) zażądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady w rozsądnym czasie do czego Sprzedawca jest obowiązany. Sprzedawca może dać odpowiedź odmowną na żądanie Klienta, jeżeli rozwiązanie proponowane przez Klienta związane z rozwiązaniem sporu o wadliwy towar jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 3. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży lub usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną, należy wysyłać w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub przez wysłanie wiadomości mailowej na adres e-mail: office@beauty-union.com. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych licząc od dnia wpłynięcia reklamacji do Sprzedającego, a odpowiedź udzielana jest pisemnie, telefonicznie lub mailowo.

9. Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi, jeśli odpieczętował on (tj. otwarł zaplombowany kartonik Towaru lub folię zabezpieczającą). Każdy Towar dostarczony zostaje w zapieczętowanym opakowaniu/kartoniku. Po jego otwarciu/odpieczętowaniu nie można zwrócić Towaru ze względu na ochronę zdrowia i ze względów higienicznych.
 2. Klient ma możliwość odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podawania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia Towaru przez Dostawcę.
 3. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone pisemnie na adres Sprzedawcy: Beauty Union sp. z o.o., ul. kpr. F. Matuszaka 13, 63-200 Jarocin lub mailowo na adres poczty e-mail: office@beauty-union.com.
 4. Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru (najtańsza opcja). Nastąpi to jednak dopiero wtedy, kiedy cały zakupiony Towar zostanie zwrócony Sprzedawcy na koszt Klienta (nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy sprzedaży).
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem jego niepożądanych działań destrukcyjnych wobec Towaru. Zwrot pieniędzy za Towar można otrzymać tylko w przypadku zwrotu Towaru nienaruszonego, w oryginalnym kartoniku/opakowaniu.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient podczas zakupu.

10. Usługi nieodpłatne

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów i Usługobiorców, drogą elektroniczną usługi
  nieodpłatne 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę:
  -Newsletter;
  -Prowadzenie Konta Klienta;
  -Zamieszczanie opinii.
 2. Zmiany w sposobie świadczenia usług nieodpłatnych będą podawane Klientom i Usługobiorcom w formie wiadomości elektronicznej.
 3. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient lub Usługobiorca, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, uzupełniając krótki formularz rejestracyjny na Stronie Internetowej Sklepu lub podczas Rejestracji zakładając Konto Klienta. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, aktywacja usługi Newsletter odbywa się automatycznie. Zawarta zostaje także automatycznie umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter, Klient nie otrzymuje drogą elektroniczną linku aktywacyjnego.
 4. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adresy poczty elektronicznej subskrybentów, wiadomości w formie elektronicznej informujących nowych Towarach w ofercie, promocjach, zniżkach lub nowych usługach w ofercie Sprzedawcy.
 5. Klient i Usługobiorca może w każdej chwili nieodpłatnie zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a, np. za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub zgłosić chęć rezygnacji z usługi Newsletter na adres: office@beauty-union.com.
 6. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Sprzedający udostępnia Klientowi panel w ramach Strony Internetowej Sklepu, gdzie Klient może modyfikować swoje dane, które podał podczas Rejestracji, śledzić stan realizacji zamówień oraz mieć wgląd w historię zamówień zrealizowanych.
 7. Usługa Zamieszczanie opinii polega na możliwości umieszczania subiektywnych wypowiedzi na temat Towarów na Stronie Internetowej Sklepu, usługa aktywna dla Klientów posiadających Konto Klienta. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści w ramach Strony Internetowej Sklepu.
 8. Reklamacja dotycząca usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną powinna zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej podany podczas zapisu do Newsletter’a. Na ten właśnie adres e-mail zostanie wysłana odpowiedź na zgłoszenie reklamacyjne. Jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres e-mail podany podczas zapisu do Newsletter’a, oczywiście jest taka możliwość – prosimy o dodatkowy zapis w treści reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji lub udzielenie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty złożenia reklamacji. 
 9. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa, ogólnie przyjętych norm społecznych lub postanowień Regulaminu. Klient zostanie powiadomiony o blokadzie drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

11. Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić o tym Sprzedawcę, który niezwłocznie podejmie działania wyjaśniające.

12. Ochrona danych osobowych

 1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

13. Rozwiązanie umowy
(nie dotyczy Umów sprzedaży)

 1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy.
 2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia, przy użyciu dowolnego środka komunikacji. Potwierdzenie wypowiedzenia ww. umowy Klient otrzyma droga elektroniczną.

14. Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
 2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 3. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami punktu 13 Regulaminu.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.02.2022 r.